www.fotky.dvoracek.net

                                                                           Debatní úterky

 

12. října 2010

JAN SOKOL - "ANTROPOLOGIE A PRÁVO"

Tradice "Debatních úterků" byla stylově obnovena přednáškou Prof. PhDr. Jana Sokola, Ph.D., CSc. - vysokoškolského pedagoga, filozofa, publicisty, ale především znamenitého vypravěče o dobách dávno minulých, kdy soudce byl osobou váženou a ctěnou, stranami vyhledávanou a psaným zákonem nespoutanou...    Adam (Canon EOS 40D zapůjčil Lukáš Míša)

 

3. listopadu 2008

MARTIN ROMAN - "ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČR"

Martin Roman, předseda představenstva společnosti ČEZ, absolvent Právnické fakulty UK v Praze, během své PowerPointové prezentace, v dobře padnoucím obleku, posluchačům ozřejmil, že je jedno jestli CO2 vyprodukuje my nebo Asie neboť skleníkový efekt působí celosvětově, takže se nemá smysl omezovat, protože Asie ho vyprodukuje tak jako tak. Následně dospěl k závěru, že vlastně nezbývá nic jiného než dostavět Temelín a rozšířit Dukovany. Vypadá to, že nás čekají zářné zítřky... Adam

 

7. října 2008

RADOSLAV PROCHÁZKA - "PROTIÚSTAVNÍ ÚSTAVA A LIMITY ÚSTAVNÍHO SOUDU"

Zahraniční host, doc. JUDr. Radoslav Procházka Ph.D. z Právnické fakulty Trnavské univerzity, který dříve působil rovněž jako Vládní zmocněnec pro zastupování Slovenské republiky před ESD a doktorské studium absolvoval na Yaleské univerzitě, rozhodně nenechal nikoho chladným také konstatováním, že "lid má takové státní zřízení, jaké si zaslouží". Debata se tak záhy rozvinula do mimořádně působivého kolotoče pádných argumentů, barvitých příměrů a promyšlených tezí...    Adam

 

9. září 2008

FILIP MELZER A JAN KOMÁREK - "NE/REFORMOVATELNOST STUDIA PRÁVA"

JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M., proděkan pro modernizaci studia Právnické fakulty UP v Olomouci se zkušenostmi z německého Pasova a JUDr. Jan Komárek, LL.M., M.St., doktorand na Právnické fakultě Oxfordské univerzity, kde rovněž vyučuje, se poctivě, kriticky a s humorem pokusili o zhodnocení kvality a budoucnosti studia práva na českých fakultách...    Adam

 

24. dubna 2008

JIŘINA A JIŘÍ DIENSTBIEROVI - "JAK JSME POTKALI BALKÁN"

Pohled jako člověka i bývalého Zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva v Jugoslávii, Bosně a Hercegovině a Chorvatsku byl poněkud odlišný od pohledu dvou účastníků diskuse, a tak se ukázalo, že ač válka v Jugoslávii byla před sedmi lety, Brno je od Balkánu vzdáleno stovky kilometrů a pohodlí útulné kavárny skýtalo všechny rozmařilosti gastronomie, je toto téma velmi živé, bolestivé a osobní...    Adam

 

11. března 2008

ROBERT TAMCHYNA - "TAJEMNÁ VEŘEJNOPRÁVNOST"

Aneb o nezávislosti, vyváženosti, objektivitě a dalších kouzlech masmédií veřejné služby přišel povyprávět a popřemýšlet Robert Tamchyna, redaktor Českého rozhlasu 8 – Leonardo, rozhlasových Hovorů z Lán a držitel Ceny Ferdinanda Peroutky, ale také hlas, který se příjemně poslouchá...    Adam

 

5. února 2008

ANNA ŠABATOVÁ - "CHARTA 77 - INSPIRACE PRO DNEŠEK?"

Byla to neopakovatelná doba - naštěstí. Doba, která dala možnost ukázat v nás to nejhorší, ale také doba opravdových osobností. Anna Šabatová, bývalá mluvčí Charty 77, členka Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, zástupkyně veřejného ochránce práv - opravdová osobnost.    Adam

 

9. ledna 2008

DANIEL KŘETÍNSKÝ - "FINANČNÍ INVESTOŘI V ČR - LOGIKA JEJICH JEDNÁNÍ"

Absolvent brněnských práv - partner finanční skupiny J&T se ukázal jako vynikající volba organizátorů, protože i přes nízký věk a závratnou kariéru je jeho projev věcný, vtipný a věrohodný. Velká návštěvnost přednášky prozradila zvědavost posluchačů na to, jaký "ve skutečnosti" Daniel Křetínský je, a věřím, že jak mužská, tak ženská část publika si přišla na své...    Adam

 

20. listopadu 2007

JOSEF ŠÍMA - "NESNESITELNÁ LEHKOST REGULACE EKONOMICKÝCH VZTAHŮ PRÁVEM?"

Ekonom, prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D. z Liberálního institutu a Katedry institucionální ekonomie Fakulty národohospodářské VŠE byl zárukou pronikavých, logických a ověřitelných myšlenek - tak odlišných od právních, a malé auditorium zase naprostým setřením hranice mezi přednášejícím a posluchači.    Adam

 

3. října 2007

VOJTĚCH CEPL - "NEJNOVĚJŠÍ POKUSY O ZAVEDENÍ DĚLBY MOCI V ČESKU"

Protentokrát bylo vše trochu jinak. Namísto útulné kavárny - velký sál v sídle ombudsmana, namísto hloučku diskutujících - velký dav nadšeně poslouchajících a namísto břitkého Vojtěcha Cepla - Vojtěch Cepl jako příjemný "dědeček hříbeček". Ale i přesto bylo přítomným soudcům naznačeno, že definitiva není ku prospěchu věci, učitelům právnické fakulty, že učí nepotřebnou látku a justičním čekatelům, že většina z nich by se soudci nikdy stát neměla. Ovšem podáno formou, díky níž o rozumnosti předkládaných návrhů nebylo pochyb...    Adam

 

20. září 2007

VÁCLAV CÍLEK - "KOLAPS CIVILIZACÍ POHLEDEM GEOLOGA"

To, co jsme doposud jen matně tušili, se potvrdilo během přednášky známého geologa a filozofa Václava Cílka - do 15 let naše civilizace zanikne. Jako jedinci s tím nic zvlášť dělat nemůžeme a tak nemá smysl se tím trápit. Ale údajně za další dvě generace (nebo to bylo až za dvě století?) to už zase bude lepší. Ještě, že v Cafe04 servírují výborné kakao - hned jsem se po něm cítil lépe...    Adam

 

13. června 2007

ELIŠKA WAGNEROVÁ - "ÚSTAVNÍ SOUD A POLITIKA"

Ani dusné počasí, které v suterénu Café 04 "prociťovali" všichni přítomní, neubralo nic z příjemné a uvolněné atmosféry dalšího debatního večera Pavla Molka. JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D., místopředsedkyně Ústavního soudu sice pojala přednášku na téma "Ústavní soud a politika" poněkud "nepoliticky" či "politicky korektně" (zkrátka o konkrétních formách vlivu politiky jsme se nic nedozvěděli), ale i tak byla diskuse o osobní odvaze soudců, transparentnosti rozhodování a formalismu v justici velice otevřená.    Adam

 

9. května 2007

MIROSLAV MAREŠ - "EXTREMISMUS"

Pavel Molek moderoval další z řady úspěšných úterních debat, která byla tentokrát netradiční především tím, že se konala ve středu. Pozvání přijal pan docent Miroslav Mareš, politolog a soudních znalec problematiky extremismu. Díky užšímu okruhu posluchačů  a aktuálnosti tématu byla diskuse živá a názory mnohdy velmi rozdílné.    Adam